Prostovoljstvo

Pridruži se nam kot prostovoljec/prostovoljka! Če te prostovoljstvo v naši organizaciji zanima, pa nas kar kontaktiraj ali pocukaj za rokav v mladinskem centru.

Prostovoljstvo je ena od najbolj pristnih in iskrenih oblik udejstvovanja/dela. Spodbujanje mladih k aktivnemu preživljanju prostega časa in mentoriranje le-teh je tudi eno od poslanstev mladinskega centra (CMK in CMK Markovec).

Podporo in usmeritev mladim nudimo skozi program prostovoljstva, saj vsak prostovoljec ob zadostnemu trudu in zadostnemu mentoriranju pridobi delovne izkušnje/kompetence, ki mu pomagajo v nadaljnjem življenju. Prostovoljci so duša mladinskega centra in nudijo pomoč pri izvajanju programa, podporo pri organizaciji programa, skrbijo za digitalni in fizični izgled CMK-ja, predstavljajo glas lokalne mladine ter soustvarjajo vsebine in projekte Centra mladih Koper.

Prostovoljski delovni profili

Bodoči prostovoljci lahko opravljajo naloge iz sledečih 6 profilov:

Vsi profili omogočajo osnovne in nadaljevalne delovne naloge. Osnovne naloge prostovoljci lahko pričnejo opravljati skorajda takoj, s splošnim uvajanjem in usmeritvijo mentorjev/zaposlenih CMK. Za nadaljevalne delovne naloge pa morajo prostovoljci nameniti več časa, mentorji pa jih bolje izobraziti in usposobiti.

Ta način omogoča prostovoljcem rast in jih spodbuja k dolgoročnemu sodelovanju v programu prostovoljstva CMK, saj z nadaljevalnimi delovnimi nalogami pridobivajo na izkušnjah in na zaupanju s strani mentorjev CMK. Delovne naloge iz dveh, treh ali vseh profilov lahko prostovoljci opravljajo istočasno.


Način točkovanja

Način točkovanja temelji na zbiranju točk. Ob določenemu številu točk prostovoljec prejme nagrado ali pa koristi ugodnosti. Točke se ne brišejo, temveč seštevajo in nabirajo.

Prostovoljec prejme točke ob izpolnjeni delovni zadolžitvi. Točkovanje za delovne naloge poteka po principu: 5 točk za enostavnejša dela; 10 točk za srednje zahtevna dela; 15 točk za zahtevna dela; 25 točk za obsežnejša dela. Ta princip je učinkovito sredstvo za spodbuditi aktivno udejstvovanje mladih, saj ne nagrajuje delovnih ur, temveč izpolnjevanje aktivnosti. Tako prostovoljec kot organizacija ne pridobita veliko, če prostovoljec samo poseda in se mu ob tem štejejo delovne ure. Poleg te točkovne razporeditve pa obstaja še posebna nagrada za pridnost oziroma za odlično opravljeno delo, ki jo podeli mentor po lastni presoji prostovoljcu/prostovoljki. Ta nagrada mentorja se točkuje z 10 točkami in jo mentor tudi utemelji drugim sodelavcem in prostovoljcem.

Pravila koriščenja ugodnosti

Več informacij v ''Katalogu prostovoljskih aktivnosti CMK''

Katalog prostovoljskih aktivnosti CMK