ESE prostovoljstvo

V našem zavodu podpiramo in gostimo ESE prostovoljce že od leta 2017. Naše prostovoljce lahko srečate v mladinskem centru ter na različnih dogodkih in projektih v katerih sodelujejo.

Za sodelovanje v aktivnostih programa Evropska solidarnostna enota morajo organizacije pridobiti ustrezen znak kakovosti, ki je potreben za zagotavljanje skladnosti sodelujočih organizacij, z načeli in cilji programa Evropska solidarnostna enota glede njihovih dolžnosti v vseh fazah aktivnosti. Znak kakovosti potrjuje, da organizacija poznava filozofijo, vrednote in standarde kakovosti za sodelovanje v aktivnostih, ki so del programa ESE.

Znak kakovosti se upravičeni organizaciji dodeli za celotno obdobje trajanja programa in je predmet obdobnega ponovnega ocenjevanja. Naš zavod poseduje Znak kakovosti že od leta 2017, v letu 2021 pa smo ta certifikat tudi obnovili za naslednja leta.

Splošno o programu

Projekti prostovoljstva

Projekti prostovoljstva mladim med 18. in 30. letom starosti nudijo priložnosti za individualno ali skupinsko prostovoljsko aktivnost v tujini ali v matični državi. Projekti morajo odgovarjati na pomembne potrebe družbe, prispevati h krepitvi skupnosti in ob tem prostovoljcem omogočati pridobivanje uporabnih izkušenj, veščin in kompetenc za svoj osebni, izobraževalni, socialni, državljanski ter profesionalni razvoj. Projekti prostovoljstva zajemajo veliko paleto področij, kot so socialna vključenost, kulturno področje, digitalne kompetence, varstvo okolja, blaženje podnebnih sprememb,…

Solidarnostni projekti

Solidarnostni projekt je sklop aktivnosti, za katere dajo pobudo, jih razvijejo in izvedejo mladi sami. Osnovni namen teh projektov je mladim (18-30 let) ponuditi priložnost za prevzemanje odgovornosti in uvajanje pozitivnih sprememb v lokalni skupnosti. Projekti se najpogosteje izvajajo na lokalni/regionalni ravni in, odvisno od potreb in ciljev, trajajo od 2 do 12 mesecev. Udeležba v solidarnostnem projektu je pomembna izkušnja neformalnega učenja, preko katere lahko mladi krepijo svoj osebni, izobraževalni, socialni in državljanski razvoj ter zaradi pridobljenih kompetenc večajo svojo zaposljivost.

Prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči

Od leta 2023 evropska solidarnostna enota ponuja nove, čezmejne prostovoljske dejavnosti. Gre za individualne ali skupinske prostovoljske projekte v podporo operacijam humanitarne pomoči v tretjih državah. Projekti zajemajo pomoč območjem, ki se soočajo s humanitarnimi nesrečami ali morajo povečati svojo pripravljenost na morebitne nesreče, spodbujanje enakosti spolov, zaščito žensk in otrok, zaščito beguncev, migrantov, blažitev posledic podnebnih sprememb,.. Prve priložnosti za čezmejne prostovoljske dejavnosti bodo objavljene v drugi polovici leta 2023.

Center mladih Koper

Gregorčičeva ulica 4, 6000 Koper

ponedeljek – petek: 9:00 – 22:00

V primeru prireditev: petek & sobota do 24:00

Mladinski center Markovec City

Cesta na Markovec 65a, 6000 Koper

ponedeljek - petek, 12:30 - 20:00

Socialna omrežja

tiktokfacebookinstagramyoutube tiktok
Informacije javnega značaja Evropska kohezijska politika Pravilniki