ESE prostovoljstvo

V našem zavodu podpiramo in gostimo ESE prostovoljce že od leta 2017. Srečevali ste jih lahko v mladinskem centru ter na različnih dogodkih in projektih, v katere so bili udeleženi.

Za sodelovanje v aktivnostih programa Evropska solidarnostna enota morajo organizacije pridobiti znak kakovosti, ki je potreben za zagotavljanje skladnosti sodelujočih organizacij, z načeli in cilji Evropske solidarnostne enote glede njihovih dolžnosti v vseh fazah aktivnosti. Pridobitev znaka kakovosti je predpogoj za sodelovanje organizacij v programu.

Naš zavod poseduje Znak kakovosti že od leta 2017, v letu 2021 smo ta certifikat tudi obnovili za naslednja leta.

Splošno o programu

Projekti prostovoljstva

Projekti prostovoljstva mladim (18-30 let) nudijo priložnosti za individualno ali skupinsko prostovoljsko delo v tujini ali v matični državi. Odgovarjati morajo na pomembne potrebe družbe, prispevati h krepitvi skupnosti in ob tem prostovoljcem omogočati pridobivanje uporabnih izkušenj, veščin in kompetenc za svoj osebni, izobraževalni, socialni, državljanski ter profesionalni razvoj.

Solidarnostni projekti

Solidarnostni projekt je aktivnost, za katero dajo pobudo, jo razvijejo in jo izvedejo mladi (18-30 let) sami in tako izrazijo solidarnost preko prevzemanja odgovornosti in zaveze za prinašanje pozitivnih sprememb v svoji lokalni skupnosti. Udeležba v solidarnostnem projektu je pomembna izkušnja neformalnega učenja, preko katere lahko mladi krepijo svoj osebni, izobraževalni, socialni in državljanski razvoj.

Pripravništva in delovna mesta

Pripravništva in delovna mesta, kot so opredeljena v posebnem kontekstu programa Evropska solidarnostna enota, nudijo mladim (18-30 let) priložnosti za delovno prakso ali zaposlitev na različnih področjih v luči solidarnosti, kar pomaga okrepiti njihove veščine in izkušnje ter tako izboljšuje njihovo zaposljivost in lajša prehod na trg dela.